Siwy Dym


O Fundacji SIWY DYM


Celem działania Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, osób chorych somatycznie i psychicznie oraz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną, aktywność fizyczną i niefarmakologiczne formy terapii.

20.png


https://www.facebook.com/polskiedzieci.orghttps://www.youtube.com/channel/UCznn3CfFsFjLod8DdelcaBw